• Bliv set på siden!

    Du kan som annoncør på siden, blive set hver dag af rigtigt mange besøgende. Så bliv annoncør allerede nu!

    Læs mere


    Vi søger lokalredaktør.

    Kunne du tænke dig at blive en del at teamet bag hjemmesiden og være med til at lave siden?.


    send mail til lokalredationen

Aktuelt i Løgumkloster

6 nye bycykler i Løgumkloster

Bycykler i Løgumkloster - fv. Jan Muus, Karl Ove Jepsen, Rolf Paulsen, Keeth Paulsen og Ena PedersenFredag blev 6 ny bycykler officielt taget i brug. Cyklerne er tilvejebragt igennem et projekt iværksat af Løgumkloster Borgerforening med støtte fra Landistriktspuljen i Tønder Kommune og Løgumkloster Handels- & Håndværkerforening.

Idéen til projektet er fostret af medlem af bestyrelsen for Løgumkloster Borgerforening, Jan Henriksen, og sammen med bestyelseskollega, Karl Ove Jepsen, har de to gennemført projektet.

Projektet omfatter budgettarbejdet, ansøgninger om økonomisk støtte, udvælgelse og indkøb af cykler, projektering og indkøb af overdækningen til cykelparkeringen. Denne er iøvrigt leveret på særligt gunstige vilkår af firma Win-Door i Løgumgaarde.

Sidst men bestemt ikke mindst skulle driften af cyklerne og betjeningen af kunderne også tilrettelægges, og her har Keeth og Rolf Paulsen fra Q8 beredvilligt tilbudt at betjene gæster, som måtte ønske at gøre brug af cyklerne, fra deres butik ved Q8 tanken midt i Løgumkloster. 

"Vi er utroligt glade for, at denne aftale har kunnet indgås, for vi ved at betjeningen af cykelgæsterne i Løgumkloster vil ligge i de bedste hænder hos Rolf & Keeth," udtaler Jan Henriksen, fra Løgumkloster Borgerforening.

Vilkår og priser for udlejningen af cyklerne kan man få mere at vide om, ved at henvende sig i butikken hos Keeth og Rolf, som ses i midte på billedet

Fortiden forsinker og fordyrer rådhusbyggeri

Rekonstruktion bebyggelse 1781 - Hans d. Ældre - Klik for stort billedeArkæologiske udgravninger ved Rådhuset i Tønder betyder, at der vil ske en udsættelse af byggestart på udvidelsen på ca. fire måneder og i værste fald ekstra tilkommer merudgifter på ca. fem mio. kr.

Museum Sønderjylland har nu afsluttet forundersøgelsen af byggefeltet for udvidelsen af Tønder Rådhus.

Museet oplyser over for Tønder Kommune, at der er to områder med et samlet areal på 1.700 m2 med væsentlige jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af museumslovens § 27.

Forundersøgelsen har vist, at der i området er betydelige mængder af vanddruknet træ dels fra vraget af en pram, dels fra bolværk og fra kantforstærkninger.

De to områder skal udgraves, oplyser museet. Udgiften hertil skal afholdes af bygherre, det vil sige Tønder Kommune. Kommunen har mulighed for at søge tilskud i Kulturstyrelsen.

Udgravningerne er tidsmæssigt estimeret til ca. 60 arbejdsdage. Udgravningerne vil være afsluttet senest i uge 51 i 2014 under forudsætning af etablering af byggeplads for udgravningerne senest i uge 35.

Det samlede budget for udgravningerne opgør Museum Sønderjylland til ca. 5 mio. kr. før evt. tilskud fra Kulturstyrelsen. I

Læs mere…

Oplev Bach værk over to dage med Pianisten Jesper René

Løgumkloster Refugium har, med kort varsel, fået et enestående tilbud, idet pianisten Jesper René har tilbudt at spille hele Johann Sebastian Bachs store værk ”Das wohltemperierte Klavier Bd 1 og 2”. I alt er det mere end fire timers musik af allerhøjeste kvalitet og dybde.

Han har netop spillet dette store værk fire gange i Jylland.

Koncerterne finder sted i Løgumkloster kirkes klosterdel fredag den 18.7 kl. 16.00 og 20.00 og lørdag den 19.7 kl. 16.00 og 20.00. Alle af ca. en times varighed. 

Alle er velkomne.

Der er fri entré, men et tilskud til pianistens udgifter er velkomne.