Aktuelt i Løgumkloster

Nej til ekspropriation koster dyrt for fjernevarmekunderne

Kommunalbestyrelsen for Tønder Kommune, valgte i sit seneste møde ikke at indlede en ekspropriation, som skulle sikre udbygningen af fjernevarmeværkets solvarmeanlæg i Løgumkloster. Hermed fulgte et flertal af kommunalbestyrelsen at følge økonomiudvalgets indstilling om at afslå anmodningen fra Løgumkloster Fjernvarmeværk om at indledet en ekspropriationssag.

I økonomiudvalget gik Henning Schmidt (konservative) ind for ekspropriation, ligesom Slesvigsk Partis medlemmer under kommunalbestyrelsens behandling af sagen også gik ind for en ekspropriation. Et flertal gik imidlertid imod en ekspropriation, og det kan blive en dyr streg i regningen for fjernvarmeforbrugerne i Løgumkloster.

Ifølge driftsleder, Peter G. Andersen, betyder afgørelsen en væsentlig forsinkelse for færdiggørelsen af anlægget, hvorfor en offentligt tilskud på 5 mio. kr. vil bortfalde.

Ifølge sagsfremstillingen i kommunalbestyrelsens dagsorden er der imidlertid lovhjemmel til at foretage en ekspropriation. Her hedder det bl.a.:

"Ifølge varmeforsyningslovens § 16 kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere et areal, såfremt det vurderes, at arealet er af væsentlig betydning for etableringen af de for et godkendt kollektivt varmeforsyningsanlæg nødvendige rørledning og varmeforsyningsanlæg, og det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med den pågældende lodsejer. Ved afgørelsen herom skal der foretages en afvejning af hensynet til almenvellet overfor hensynet til den private ejendomsret."

 

SINEs fodboldpiger på vej til VM


Grundformen skal styrkes frem mod slutrunden for verdens bedste
SINE’s pigefoldboldhold er klar til VM i Guatamala. Øverst fra venstre: Dorian Tax(Agerskov), Julie Kjer Offersen(Lintrup), Therese Thygesen(Skærbæk), Laura Brun Højrup(Tjæreborg), Cecilie Bucka Mattesen(Aabenraa), Rebekka Hedegaard Linding(Højer), Daniek Botterhuis(Alslev), Caroline Mathilde Ravn Hedberg(Tjæreborg). Nederst fra venstre: Emma Meiling(Højruphav), Cindy Chau(Vejle), Mia Rump Kragskov(Aabenraa), Annika Gregil(Solrød Strand), Mette Rabjerg(Esbjerg), Amalie Asbo Winter(Esbjerg), Vibe Kielberg Langkilde(Allerød), Rebecca Lønborg(Fredericia), Nina Tychen(Varde). Kirsten Marie Nielsen(Lunderskov), der er VM holdets højre back er ikke med på billedet.

Fodboldpigerne fra Efterskolen SINE i Løgumkloster er Danmarks repræsentant ved skolernes VM i Guatemala. Slutrunden spilles i april, og derfor har det talentfulde fodboldhold intensiveret deres træning markant alt imens sommerfugle med rette basker med vingerne i spillernes maver.

- Pigerne er ekstremt spændte, men ingen af os aner jo reelt, hvad det er, vi kan forvente. Men det er en once in a lifetime-oplevelse for pigerne. Det er få beskåret at spille til et VM. At det er et skole-VM er sekundært, for det her er det højeste niveau nu og her for pigerne, lyder det fra Kim Hansgaard, der gennem flere år har været fodboldtræner og lærer på Efterskolen SINE.
Det kræver en del at få hele den 18-mand store trup klar til at spille tempofyldte og teknisk svære fodboldkampe i det mellemamerikanske klima.

Læs mere…

250.000 kr. til Løgumkloster Højskole

Løgumkloster Højskole (foto: Kurt Gabs)250.000 kr. fra Løgumkloster Sparekasses Fond til Løgumkloster Højskole. I kølvandet på Tønder Kommune Økonomiudvalgs indstilling om at yde 1 mio. kommunale kroner i støtte til etableringen af Løgumkloster Højskole følger Løgumkloster Sparekasses Fond nu trop med en donation på 250.000 kroner til formålet. Faktisk blev beslutningen om donationen besluttet i et ekstraordinært bestyrelsesmøde endnu inden økonomiudvalgets beslutning var kendt.

Fondens bestyrelse finder det utrolig vigtigt at der sker en lokal opbakning til bestræbelserne på at udbygge Løgumklosters omdømme som et kulturelt centrum i det vestslesvigske område. Fonden ønsker med donationen at understøtte et initiativ, som forsøger at sætte en positiv udvikling i gang på et område, som i forvejen er byens styrkeområde. På den baggrund valgte bestyrelsen altså at støtte med 250.000 kr. i håbet om, at donationen kan være med til at motivere alle gode kræfter til personligt eller som virksomheder aktivt at støtte dette vigtige initiativ.

Formanden for Løgumkloster Højskoles bestyrelse, Anton Schulz, udtrykker glæde over denne lokale donation, idet den efter hans mening kan være en motivation for, at andre lokale kræfter støtter formålet.

"Vi har netop lanceret en indsamlingskampagne, som skal rejse kapital til den første driftsperiode, hvor der endnu ikke vil være indtægter fra elevbetalinger eller kursustilskud med baggrund i højskoleloven," siger Anton Schulz, "og allerede i løbet af de første to dage blev der givet tilsagn om 10.000 kr. fra private og virksomheder endnu inden kampagnemateriale er blevet udsendt, og det selvom kampagnen endnu kun er lanceret via et nyhedsbrev til skolekredsen. Om få dage udsendes kampagnemateriale bl.a. via en husstandsomdeling af et kampagnebrev.

Der forestår et stort arbejde med at forberede det først års kursusprogram, samt at få det markedsført og solgt. Mange fonde kan støtte køb af bygninger eller nybyggeri, imens der er få fonde, som støtter driftslignende formål. Her har vi virkelig brug for at få samlet flest mulige penge, for at minimere behovet for driftskreditter." slutter Anton Schulz.