• Bliv set på siden!

    Du kan som annoncør på siden, blive set hver dag af rigtigt mange besøgende. Så bliv annoncør allerede nu!

    Læs mere


    Vi søger lokalredaktør.

    Kunne du tænke dig at blive en del at teamet bag hjemmesiden og være med til at lave siden?.


    send mail til lokalredationen

Aktuelt i Løgumkloster

Rådhusudgravninger får ingen støtte fra Kulturstyrelsen

Rekonstruktion bebyggelse 1781 - Hans d. Ældre - Klik for stort billedeKulturstyrelsen har færdigbehandlet Tønder Kommunes ansøgning om støtte til de arkæologiske udgravninger, som er påkrævede i forbindelse med den planlagte rådhusudvidelse, og konklusionen er, at kulturstyrelsen ikke kan støtte udgravningerne økonomisk. Det betyder i grove træk, at Tønder Kommune selv må finde omkring 5 mio. kr. til at dække omkostningerne ved de arkæologiske udgravninger.

Måske endnu dyrere

Ifølge projektleder for rådhusudvidelsen, Thokild Præstegård, er der oven i købet risiko for, at udgravningerne yderligere fordyres, idet han henviser til Kulturstyrelsens bemærkninger i forbindelse med afslaget. Heri tager Kulturstyrelsen nemlig flere forbehold i forhold til udgravningernes omfang og forpligtelser.

Forudsætningerne anfægtes

Der blev i forbindelse med den politiske beslutningsproces omkring iværksættelsen af projektet fra flere sider lagt en forudsætning om, at en overskridelse af det oprindelige budget på 56 mio. kr. skulle medføre en politisk genbehandling af udvidelse. Forud for kommunalbestyrelsens kommende behandling af merudgifterne vil der nu blive indledt drøftelser med Museum Sønderjylland om forholdene i begyndelsen af august måned, således at kommunalbestyrelsen kan få et detaljeret grundlag at drøfte de opståede merudgifter på. Han peger endvidere på muligheden for at finde besparelser indenfor projektets øvrige områder.

Koncert - blokfløjte og zink i Løgumkloster

Lene Langballe og Anne Kirstine MathiesenOnsdag den 6. august kl. 20.00 kan man høre musikeren Lene Langballe spille på et af de almindeligste instrumenter og et af de absolut sjældnere ved en koncert i Løgumkloster kirkes Dormitorium. Hun mestrer begge instrumenter, blokfløjte og zink, med en usædvanlig virtuositet. Blokfløjten behøver ikke nærmere præsentation, men zinken, eller cornetto som den også kaldes, er et renæssanceinstrument der nærmest kan beskrives som en krydsning mellem en trompet og en blokfløjte.  Den er på størrelse med en altblokfløjte, har en lille krumning og et lille mundstykke der minder om trompetens. Når dette instrument bliver betjent af en musiker af Lene Langballes kapacitet er det en fryd at høre på. Det var gennem hendes blokfløjtestudier ved det berømte Schola Cantorum Baseliensis i Basel at hun lærte at spille på zink.

Sammen med organisten og cembalisten Anne Kirstine Mathiesen har Lene Langballe sammensat et program med musik af en lang række renæssancekomponister samt af musik af Johann Sebastian Bach og hans søn Carl Phillip Emanuel Bach.

Anne Kirstine Mathiesen er organist i Køge kirke, har debut med professor Hans Fagius som lærer og har optrådt som orgelsolist i en lang række sammenhænge, blandt andet sammen med Radiounderholdningsorkesteret. Der venter publikum en både interessant og medrivende oplevelse.

6 nye bycykler i Løgumkloster

Bycykler i Løgumkloster - fv. Jan Muus, Karl Ove Jepsen, Rolf Paulsen, Keeth Paulsen og Ena PedersenFredag blev 6 ny bycykler officielt taget i brug. Cyklerne er tilvejebragt igennem et projekt iværksat af Løgumkloster Borgerforening med støtte fra Landistriktspuljen i Tønder Kommune og Løgumkloster Handels- & Håndværkerforening.

Idéen til projektet er fostret af medlem af bestyrelsen for Løgumkloster Borgerforening, Jan Henriksen, og sammen med bestyelseskollega, Karl Ove Jepsen, har de to gennemført projektet.

Projektet omfatter budgettarbejdet, ansøgninger om økonomisk støtte, udvælgelse og indkøb af cykler, projektering og indkøb af overdækningen til cykelparkeringen. Denne er iøvrigt leveret på særligt gunstige vilkår af firma Win-Door i Løgumgaarde.

Sidst men bestemt ikke mindst skulle driften af cyklerne og betjeningen af kunderne også tilrettelægges, og her har Keeth og Rolf Paulsen fra Q8 beredvilligt tilbudt at betjene gæster, som måtte ønske at gøre brug af cyklerne, fra deres butik ved Q8 tanken midt i Løgumkloster. 

"Vi er utroligt glade for, at denne aftale har kunnet indgås, for vi ved at betjeningen af cykelgæsterne i Løgumkloster vil ligge i de bedste hænder hos Rolf & Keeth," udtaler Jan Henriksen, fra Løgumkloster Borgerforening.

Vilkår og priser for udlejningen af cyklerne kan man få mere at vide om, ved at henvende sig i butikken hos Keeth og Rolf, som ses i midte på billedet