Aktuelt i Løgumkloster

Løgumkloster Kirke genindviet

Mange havde ventet i spænding på at se resultatet efter halvandet års restaureringsarbejde i Løgumkloster Kirke, og Palmesøndag d. 29. marts oprandt dagen, hvor kirken igen kunne åbnes for menigheden.

Det blev en flot markering med en kirke fyldt til sidste plads. Den store ombygning af orglet er endnu ikke tilendebragt, og derfor var den musikalske ledsagelse af salmesangen dels lagt i hænderne på en messingensemble under ledelse af Niels Tilma og dels kirkens organister ved kirkens transportable orgel og flygel.

Kirkens ungdomskor medivirkede også med korsang i helt sublim kvalitet.  Oven over musikere og korsangere kunne man imidlertid se konturerne til det udvidede orgel, og stilen er lagt helt i tråd med det øvrige nye interiør.

Biskop, Elof Westergaard, foretog den officielle genindvielse, og talte fra koret umiddelbart efter kollekten. Han holdt også dagens prædiken fra prædikestolen.

Efter talen fortog sognepræst, Sten Haarløv, pastor, Matthias Alpen, biskop, Elof Westergaard og biskop, Elisabeth Dons Christensen fire læsninger.

Spejdere, og fanevagter fra spejdere og forsvarsbrødre deltog også i gudstjenseten.

En særlig gæst kunne også ses på bænkeradene nemlig forfatter, Jens Rosendal. Han havde en helt særlig rolle at spille ved dagens indvielse idet hans salme "Du som ud af intet skabte" blev sunget. En strofe fra denne salme er nu anbragt som inskription over nordindgangen til kirken:

Tak, at huset her blev bygget
som en sang om Paradis,
som et skaberglimt nedrykket
i vort lavlands tågedis.

Det var på alle måder en smuk gudstjeneste, og hos mange kirkegængere sporedes der stor tilfredshed med resultatet af restaureringen.

Anmeldelse:

Løgumkloster Kirke fremstår efter restaureringen lys og enkel i sit udtryk.

Det er som en tilbagevenden til Cisterciensernes ønske om mindst mulig distraktion fra kernen i kirkens formål, nemlig at skabe rum for andagt og henlede vor opmærksomhed på kernen i det kristne budskab.

Det lyse egetræsinteriør er udført i et enkelt og stilrent design helt uden distraherende udsmykning. Det er håndværk af høj kvalitet både når det drejer sig om træets forarbejdning og metalarbejder ved knæfald og i lysarmaturer. Som nævnt kan man se samme lethed tegne sig omkring det nye orgel. Det vidner om, at man har gjort sig umage i den nødvendige respekt for rummet.

Bevarelsen af både altertavle og den korsfæstede kristusfigur i korbuen er historiske referncer, som samtidigt vidner om, at kristendommens kernebudskab til alle tider har talt til kristne, og stadig er og bør være centralt placeret i menneskers liv og færden. Også prædikestolen er bevaret i sit oprindelige udtryk, ligesom himlen over dåbsfonden er bevaret.

Man har set eksempler på moderne kirkebyggeri, hvor kristne symboler stort set er helt fraværende. Dertil er man ikke gået i Løgumkloster, og tak for det. Kristne symboler og billeder er nødvendige i bestræbelserne på at skabe fælles referencer for os mennesker som en del af et fælleskab. Ligeså er ritualer og det musikalske element i den kristne kirke.

Man fornemmer i kirkerummet nu en lige linie fra Cisterciensernes rustikke og enkle bygningsværk over elementer af middelalderlige og senmiddelalderlige udtryk til det nutidige meget modernistiske og stilistisk rene udtryk. Det er som om en ring er sluttet.

I teatrets verden - uden sammenligning iøvrigt - hersker det vilkår, at en storslået scenografi ikke formår at dække over dårligt skuespil, hvorimod en enkel scenografi kræver så meget desto mere af skuespillerne. Vi oplever i vor tid medieskabte shows, som er rene bombardementer af lys, lyd, glimmer, scenografi og kostumer, men det kniber voldsomt med at skabe indhold i hurlumhejet. Omvendt oplever vi også øjeblikke, hvor en enkelt stemme uden øvrig akkompagnement kan holde en hel forsamling åndeløs.

Man kan kun håbe og ønske, at vi som samfund idag formår at udfylde dette meget enkle udtryk med åndeligt indhold. Faren for ren abstraktion lurer, og dermed risikerer vi at kernebudskabet pludselig er helt fraværende.

Den enkle scenografi forpligter os alle så meget desto mere som medvirkende i det indholdsmæssige.Cistercienserne har i Løgumkloster imidlertid skabt en ramme som til alle tider vil holde selv de mest flegmatiske på sporet.

Til lykke til alle og ikke mindst Løgumkloster Kirke og sogn med det flotte resultat.

 

Genåbning af Løgumkloster kirke

Løgumkloster kirke har nu gennemgået en stor renovering, som har forløbet i over et år. Menighedsrådet glæder sig nu til at kunne genåbne kirken med en festgudstjeneste Palmesøndag, den 29. marts kl. 10.00, under ledelse af biskop Elof Westergaard. Ved gudstjenesten medvirker desuden biskop Elisabeth Dons Christensen, biskop Marianne Christiansen, sognepræst Sten Haarløv og præst for den tyske menighed Matthias Alpen. De musikalske indslag varetages af en messingkvartet under ledelse af kirkens faste trompetist, Niels Tilma, af kirkens organister Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen samt af gamle medlemmer af kirkens ungdomskor. Det store orgelbrus må vente til en festgudstjeneste søndag den 14. juni, da orglet endnu er under ombygning.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en reception i glasgangen og dormitoriet. De håber, at rigtig mange fra sognet vil deltage og gøre dagen festlig. Menighedsrådet vil også opfordre til, at man hejser flaget den dag!

Dagen byder desuden på en stor koncert kl. 16.00, hvor solister, kor og orkester fra universitetet i Jena vil opføre et af kirkemusikhistoriens hovedværker, Johann Sebastian Bachs Johannespassion. Det samlede ensemble opførte for to år siden Bachs Matthæuspassion i Løgumkloster kirke og laver i år koncerter rundt om i Danmark, blandt andet i Viborg domkirke. De medbringer fem fremragende og meget erfarne oratorie- og operasolister. Der er virkelig grund til at forvente sig rigtig meget af denne koncert.

Langfredag, den 3. april kl. 16.00 opføres Faurés smukke Requiem for solister, kor og orkester under ledelse af organist Dennis Bang Fick. Den smukke sopransolo, Pie Jesu, synges af et tidligere medlem af Løgumkloster kirkes ungdomskor, Miriam Hansen, der nu studerer musicalsang i Göteborg. Barytonsolisten er Søren Schelling, medarbejder på Løgumkloster Refugium. Søren Schelling har studeret sang på det Jyske Musikkonservatorium.

Påskedag, den 5. april kl. 14.00 er der koncert med Kingokoret fra Færøerne. Her fortælles om den særlige færøske sangtradition, hvor Kingo vil være i centrum. Der vil også være causeri og fællessang. Efter koncerten i kirken er der færøsk kædedans og folkedans på plænen foran Præstehøjskolen anført af Kingokoret og Tønderegnens folkedansere. Men alle, der har lyst og energi, kan træde med i dansen! Ind i mellem bydes der på forfriskninger.

Se iøvrigt alle arrangementer i "Det Sker"

Nu varsler Tønder Kommune vejarbejde via SMS

Som en ny gratis service vil Tønder Kommune med SMS-varslinger informere dig om f. eks. vejarbejde og stormflod i dit nærområde. Dermed kan du undgå kedelige overraskelser

Tønder Kommune tager nu et system i brug, der skal lette din hverdag i forbindelse med lukning af veje, stormvarsler og andre situationer, der kan påvirke dig.

Systemet går under navnet UMS, Unified Messaging System, og vil blive brugt til at sende SMS-beskeder til dig, som orienterer om, at der f. eks. er planlagt vejarbejde tæt på din bopæl, så det ikke kommer som en irriterende overraskelse.

Systemet vil også blive brugt til at orientere om broarbejde, snerydning ved ekstremt vintervejr og udtynding af træer og buske, som kan give støjgener i boligkvarterer. Servicen er gratis.

Læs mere…