Aktuelt i Løgumkloster

Så er der Kloster Mærken

Årets anden sommerkoncert er i aften

Kl. 20:00 i aften (8/7) kan man opleve den anden i en række sommerkoncerter i Løgumkloster Kirke
Denne gang er det Niels Tilma, trompet og Dennis Bang Fick, orgel, som spiller festlig barokmusik for trompet og orgel i kriken.

Løgumkloster kirke er så heldig at have en fremragende "hustrompetist", idet Niels Tilma er bosiddende i regionen. Når han ikke spiller i Løgumkloster kirke, er han blandt andet i London, hvor han spiller med nogle af verdens bedste barokmusikere og dirigenter. Det kræver en helt speciel teknik at spille på en baroktrompet, men det er også det, der giver den flotte og helt specielle klang.

Dennis Bang Fick, der fornylig som dirigent stod i spidsen for en meget flot og vellykket koncert i Løgumkloster kirke med festmusik af Johann Sebastian Bach for solister, kor og orkester, vil naturligvis spille på kirkens udvidede orgel, men en del af programmet spilles også nede i kirken på et lille transportabelt orgel, således at de to musikere kommer tæt på publikum.

På programmet står musik af Telemann, Bach og Handel.

Mere hjemmehjælp skal hjælpe mod ensomhed

Med ekstra midler fra staten til hjemmehjælp vil Tønder Kommune tilgodese psykisk svage hjemmehjælpsmodtagere med ringe kontakt til andre

Omkring 130 af de borgere, der modtager hjemmehjælp i Tønder Kommune, kan nu få mere hjælp. Den ekstra indsats skal navnlig være med til at modvirke ensomhed.

Som de øvrige kommuner i landet har Tønder fået flere penge fra staten til at udvide hjemmehjælpen med en halv time om ugen hos de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Tønder Kommunes andel af de ekstra midler udgør 1,9 mio. kr., og det giver mulighed for at tilgodese ca. 130 borgere.

- Efter rådgivning fra vores visitatorer og distriktsledere har vi besluttet, at den ekstra tid skal komme psykisk svage borgere med dårligt netværk til gode. Det er helt klart den gruppe, der har størst behov for mere hjælp, siger formanden for Sundhedsudvalget, Irene Holk Lund.
Med en ekstra halv time om ugen kan hjemmeplejen hjælpe med at skabe nye netværk og dermed forebygge eller hjælpe borgere ud af ensomhed. Det kan f.eks. foregå i et frivilligt tilbud, men efter den enkelte hjemmehjælpsmodtagers eget ønske kan den ekstra tid også bruges til samtale, samvær, madlavning, indkøb mm.
- Der er mange muligheder, men det afgørende er, at vi målrettet bruger de ekstra ressourcer til at styrke livskvaliteten for svage og ensomme hjemmehjælpsmodtagere, siger Irene Holk Lund. I kommunens strategiplan er et af de overordnede temaer den aktive borger og aktivt medborgerskab.

- Vi er meget bevidste om, at det er vigtigt at forebygge ensomhed. Derfor giver det god mening - også i forhold til strategiplanen - at sætte fokus på psykisk svage borgere, som kun har meget lidt kontakt med andre, siger udvalgsformanden.
Ca. 1.200 borgere i Tønder Kommune får hjemmehjælp. De ca. 130, der nu tilgodeses med en ekstra halv time om ugen, har fået besked af hjemmeplejen.

På finansloven for i år er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Tønder Kommunes andel af puljen udgør 0,6 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016, i alt 1,9 mio. kr. Pengene kan udløse en halv times ekstra hjælp om ugen til ca. 130 borgere i henholdsvis et halvt år i 2015 og hele 2016.

Kommunen har selv skullet definere de svageste hjemmehjælpsmodtagere og har valgt at fokusere på psykisk svage borgere med dårligt netværk.