Fredsegpladsen

Æ Kaiserplatz
Siden er under opbygning

Pladsen med de to navne

Stod der oprindeligt 1 eller 2 egetræer på Æ Kaiserplatz?

Dette er aldrig blevet afgjort, men vandrehistorien om at det “tyske” træ gik ud, fordi der blev tisset på det, lever stadig i byen.

Nu står pladsen igen overfor en udvikling. Denne gang med sammenhold mellem dansk og tysk i fokus.  For Egetræet, der blev plantet i 1871, har set splittelse og samling flere gange. Det er kunstneren Laila  Westergaard, der fortolker livets gang under træet i Løgumkloster.

“Træerne overlever mange generationer. Som menneskelivet har træet sin cyklus. Hvert år, når efteråret sætter ind, slipper træet sine blade og
vinden hvirvler dem mod jorden. Et år er gået, liv er levet, et aftryk på jorden er sat. Fredsegen har set livet i Løgumkloster udfolde sig gennem de sidste 151 år. Før det har andre træer måske også stået og kigget på munke, vogne trukket til markedspladsen, soldater, heste og godtfolk på vej gennem byen. Havde træerne – dette træ – en stemme, var der meget at fortælle.”

Læs videre om Pladsens historie eller spring direkte til Laila Westergaards kunstprojekt her.

Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 1
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 2

Pladsens historie 1871-1920

Et eller to træer plantes.

Hvorfor egetræet blev plantet og stenen for Kaiser Wilhelm rejses.

Hentet fra: https://arkiv.dk/vis/5484663
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 3

Pladsens historie 1920-2020

Mennesker mindes og en landsdel heles.

Stenen flyttes fra pladsen til mindelunden

Hvad sker der efterfølgende?

Byfornyelse og borgerinddragelse

I 2010’erne gennemgik Løgumkloster midtby en byfornyelse. I den forbindelse blev borgerene spurgt, hvad de havde af ønsker til pladsens fremtidige brug. Skoler og institutioner kom også med deres bud, i form af modeller og plancher. Det hele blev præsenteret ved et fællesmøde i november 2016.

Da byfornyelsen efterhånden stod færdig omkring 2020 kom tiden til mere konkrete forslag. Igen blev borgerne spurgt ved et fællesarrangement under egen. Der kom mange gode forslag ind, der kunne arbejdes videre med.

Borgernes ideer til Fredseg Pladsen

  • Fitness redskaber
  • Skilt med pladsens historie
  • Genforenings sten
  • Skulptur i sten eller bronze der symboliserer forsoning
  • Ro på pladsen
  • Bord/bænke områder til hygge og snak
  • Kummer med krydderurter eller andre spiselige planter
  • Skaterbaner
  • Isbod med gammeldags isvafler – borde, bænke og parasoller omkring den – evt muligt at fjerne den om vinteren
  • Springvand med byvåben
  • Gynger
  • Blomster
  • Springvand
  • Afgrænset område – tydeliggørelse at det er en plads/torv
  • Noget hvor de røde munkesten tænkes ind fx i mur eller bænke
  • Bænke man kan slænge sig på.
  • Vandkunst man kan gå på – lege i.
Hentet fra: https://arkiv.dk/vis/5484663
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 4

Pladsens historie 2020 og ind i fremtiden

Grænseløs fællesskab – Når kunsten samler os.

Efter at have lyttet til borgernes ønsker ved to borgermøder om pladsens fremtid, bestilte Løgumkloster Lokalråd billedhugger Laila Westergaard. Hun kom med dette skitseprojekt og hendes fortolkning af pladsens betydning for byen:

Som et symbol på livets bevægelse – blade der spirer, folder sig ud, visner og falder til jorden – mennesker der fødes, vokser op, lever og dør, placeres to store EGEBLADE i granit på pladsen.

Bladene formes, så de virker lette på trods af deres størrelse. De fremstår behuggede på siderne og med en mat polering foroven, hvori der er indhugget en sart enkel aftegning af bladenes hovedlinjer.
Under bladene dannes af rødlige chaussésten et stiliseret skyggemønster af bladene, et efterbillede. Rundt på pladsen ligger flere af disse efterbilleder. Blade som billeder på historiens gang og de mennesker, der har levet omkring træet i Løgumkloster.

De to blade udhugget i granit vil fungere som bænke og mødested for byens borgere og besøgende.

De røde stiliserede blade i belægningen omgives af chaussésten i en anden farve – i blå Rønne granit. I denne belægning placeres et antal rødlige chaussésten (10x10x10 cm) med tekststumper fra gamle og nye sange
sunget i Løgumkloster gennem de sidste mange hundrede år og i dag. Som små lyse felter ligger de og lyser op i den omkringliggende belægning og fanger øjet. Går man forbi, vil man måske med tanken samle en af disse stumper op og nynnende forlade pladsen. En måde at huske og holde historien, fortællingerne, menneskene og sangene i live – skabe fællesskab. Sangene er knyttet til egnen og egen.

Eksempler på sange, der kunne hugges sætninger fra, kunne være Du som ud af intet skabte, Farvernes landskab, For en fremmed barskt og fattigt, Die gedanken sind frei og Det var en sommermorgen.

Bladene, der i deres bevægelse åbner sig for hinanden og for byen, bliver også et billede på den fredelige sameksistens, som har præget området i mange år. Dette er ingen selvfølge! Det fortælles, at Fredsegen blev plantet
sammen med endnu et træ i 1871 med et tysk ønske om at holde Slesvig og Holstein samlet. Det ene træ døde, og de to dele blev opdelt, men menneskeligt set åbnede der sig siden en tid, hvor sameksistens og gensidig respekt på tværs af grænser og kulturer i dette område blev mulig. Set i et større perspektiv, forbilledligt for livet i et grænseområde, hvor ufred tidligere har sat spor.

Pladsen er tænkt som en forsoningens plads. Dens udtryk er ikke højtråbende. Den kalder på og indbyder til ro og kontemplation. De faldne blade vidner om alle de mennesker, der har mistet livet i krige og ufredstider. Men samtidig vidner de også om alle de levede liv i byen, og de der vil komme. Bænkene kalder på, at vi sætter os sammen. I urolige tider opdager vi, at det i sig selv er et privilegium at kunne sidde på en fredfyldt plads og følge årets gang.

Det er til stadighed vigtigt at lave håbefulde pladser, hvor mennesker kan mødes, hvor fortiden og nutiden hvirvler som blade mellem hinanden. Steder, der vækker vores fælles og personlige erindringer – steder hvor fremtidens drømme får lov at udfolde sig.

Hentet fra: https://arkiv.dk/vis/5484663
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 4
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 6
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 7
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 8
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 9
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 10
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 11
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 12
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 13
Fredseg Pladsen - Æ Kaiserplatz 14
Menu
Løgumkloster
Løgumkloster