Kong Frederik IX’s Klokkespil

mar 15, 2023

– Et vartegn i Løgumkloster

Kong Frederik IX’s Klokkespil blev indviet d. 19. august 1973 af Dronning Margrethe II.
Begivenheden blev således en del i fejringen af klosterets og byens 800-års jubilæum. Midler til opførelsen var forud blevet indsamlet fra såvel fonde som private.
Med sine 49 klokker er klokkespillet blandt de største i Norden. Bronzeklokkerne er støbt af det hollandske firma Petit & Fritzen. Den største klokke vejer 1,8 ton, og den samlede vægt af klokkerne er ca. 12 ton.

Til minde om Kong Frederik IX, der døde i 1972, kom klokkespillet til at bære hans navn. Alle klokkerne bærer hans monogram, og de største klokker bærer inskriptioner, forfattet af Dronning Margrethe II. Således klokkerne:

Cis1: Niende Frederiks navn min pryd Guds ære og pris min stemmes lyd i Danmarks land fra nord til syd

Dis1: Kongenavn Gud til ære Danmarks sang min stemme være

Tårnet er 25 m højt og det eneste i Danmark, som er opført alene med det formål at huse et klokkespil. Landets øvrige klokkespil er placeret i kirker og nogle enkelte i rådhustårne.
I den lukkede, om vinteren opvarmede, glaskabine befinder sig stokklaviaturet, som klokkenisten betjener med hænder og fødder, når der spilles, samt en computer og et styringsur til automatikken.

På et klokkespil kan der på samme måde som på et klaver nuanceres dynamisk og således spilles både kraftigt og svagt.
Der afholdes året igennem et antal klokkespilskoncerter, og ved hjælp af den programmerbare
automatik spiller instrumentet seks gange dagligt i 1-2 minutter, og repertoiret af sange og salmer udskiftes månedligt for at følge årstiden og kirkeåret.
Der har været ansat en stadsklokkenist til at varetage koncertarbejdet. I denne funktion har både Peter Langberg og Ann-Kirstine Christiansen været aktive.
Klokkespillet er en selvejende institution med egen bestyrelse, og vedligeholdelsen finansieres ved årlige tilskud fra lokale foreninger og institutioner, fra Tønder Kommune samt ved tilskud fra fonde.

Klokkespillet bruges også til undervisning af Løgumkloster Kirkemusikskole, der som den eneste institution i Norden giver undervisning i klokkespil og uddanner klokkenister. Skolen er én af blot fire klokkenistskoler i hele Europa.

Til jubilæumsåret 2023 er planlagt en større restaurering af såvel tårnet som den spillemæssige mekanik.

Skrevet af: Hans Christian Hein

Menu
Løgumkloster
Løgumkloster