Løgum Kloster genopstået

mar 15, 2023

Løgum Kloster genopstået er et borgerinddragende kunstprojekt i anledning af 850-års-jubilæet.

 

Ophavsmanden er den franske kunstner Olivier Grossetête, Marseille, som i flere år har lavet tilsvarende projekter rundt omkring i hele verden. Ideen er at genopbygge eller genfortolke et historisk bygningsværk, i dette tilfælde Løgum Kloster, ved hjælp af papkasser og pakketape! Projektet kan kun lade sig gøre, hvis rigtig mange mennesker i alle aldersklasser er med i fællesskabet med at opbygge projektet. Processen er det vigtige!

De andre steder, hvor kunstneren har gennemført projektet, har man fået en stor kunstnerisk oplevelse, bl.a. ved Øm Kloster ved Silkeborg. Men det vigtigste er fællesskabet, det praktiske arbejde med at folde, klæbe og til sidst opstille den store bygningskonstruktion.

Alle er velkomne til at være med. Fællesskabet om projektet i Løgumkloster vil udvikle sig i et stærkt samarbejde mellem byens skoler, efterskoler, højskole, foreninger sammen med byens og egnens befolkning. Derudover håber man også, at gæster på refugiet, byens øvrige institutioner og tilrejsende fra nær og fjern vil deltage. Forhåbentlig vil alle være med i fællesskabet, enten som aktive deltagere i byggeprocessen eller som publikum på ”Den store Dag”, hvor monumentet bliver rejst!

Arbejdet foregår i uge 35 d. 28. august – 3. september

Lørdag d. 2. september bliver dagen, hvor hele konstruktionen tager form i slotshaven syd for kirken og slottet i Løgumkloster. Det vil blive et tilløbsstykke, hvor mange hiver i tovene, og alle holder vejret, indtil ”klosteret” er på plads. Der vil være taler, aktiviteter for børn, boder, fortælling om det oprindelige middelalderkloster, fællessang og meget mere.

Projektet vil blive filmet, og bagefter vil man på kirkens og byens hjemmeside kunne se resultatet af de store anstrengelser. Konstruktionen er i sagens natur flygtig. Den tages ned om søndagen, og som det bæredygtige projekt, der er tale om, sendes alt pap selvfølgelig til genbrug.
Projektet er støttet af Region Syddanmarks kulturpuljemidler, BHJ-Fonden og Tønder Kommune.

Alle er velkommen
– både små, store og nysgerrige
sjæle.

Skrevet af Elsemarie Dam-Jensen

Menu
Løgumkloster
Løgumkloster