Turistguide

Løgumkloster
siger Mojn

Kultur & turister

Få mere af den Sønderjyske kulturarv og mærk roen

Den Sønderjyske kulturarv blomstrer i Løgumkloster. Kirken anses for at være en af de skønneste og betydningsfulde kirkebygninger fra Danmarks middelalder – og er helt sikkert værd at besøge. Ved det årlige Kloster Mærken forvandler byen sig og gaderne fyldes med tivoli, gøgl og kræmmere fra hele landet. Med Disco om aftenen, live musik på Slotsegen og på byens krostuer, er Kloster Mærken helt sikkert en oplevelse du vil mindes. Centralt i byen ligger Den Gamle Biograf, hvor der foruden filmforevisninger er foredrag, musik og amatørteater.

Kultur og turister 1
Kultur og turister 2

Kirken

Den Gamle Biograf

Kloster Mærken

Begivenheder

Museet Holmen

Den gamle
bydel

Klostergade – Gammelt bymiljø med borgerhuse, hvor man har genskabt den gamle brostensbelægning. På nr. 13 er en mindeplade for missionær Hans Nicolaisen. Nr. 25 er oprindelig Sparekassens hospital, opført i 1847 som fribolig for ”8 gamle fruentimmere”. Nu udgør bygningen en del af Folkekirkens Uddannelses- & Videnscenter. 

Den første af
sin slags

Aluminiumsbroen – Tønder Kommune har siden 1975 været hjemsted for en betydelig aluminiumsindustri. Det bliver man mindet om, når man fra bymidten går til Sparekasseskoven. Der passerer man Aluminiumsbroen – Danmarks første – der er fremstillet i 2005 af to lokale virksomheder sammen med ALU-cluster – et videnscenter for aluminiumsindustri, der dengang var placeret på gården Åved, som man passerer undervejs til skoven.

Det
lille torv

Fredsegen på det lille torv blev plantet efter afslutningen af den fransk-tyske krig i 1871. Oprindeligt blev der (vistnok) plantet to træer, der skulle symbolisere Slesvigs og Holstens udelelighed (”Up ewig ungedelt”). Et minde om Sønderjyllands omskiftelige fortid som en del af hertugdømmet Slesvig-Holsten. Bygningerne på torvets vestside er opført først i 1900-tallet som henholdsvis fotografatelier og manufakturforretning.

De
hvide munke

Klosterkirken og klosteret – Klosteret er grundlagt o. 1173 af cisterciensermunkene. Kirken er bygget 1225-1325 og indeholder både romanske og gotiske stiltræk. Relikvieskabet, celebrantstolen og det store krucifiks er fra o. 1320’erne. Altertavlen fra Jerne Kirke er fra 1400-tallet og opsat her i 1925.
Østfløjen rummer flere lokaler, men især Dormitoriet ovenpå og den smukke kapitelsal minder om det gode håndværk.

Vandre-

historien

Alléen løber parallelt med byens hovedstrøg, Markedsgade og Østergade. Den er sandsynligvis opstået for at muliggøre kvægdrift uden at skulle bruge byens hovedgader. Specielt efter at de nye gader mod nord er blevet anlagt, har det været nødvendigt. Indtil da har baggårdene haft direkte adgang til markerne. I dag er den knyttet sammen med stisystemer i de nyere kvarterer og udgør derved en alternativ rute for gående og cyklende.

De tre
mænd

Markedspladsen – En sådan plads med lindealléen er et særsyn i vor tids byer, da de som regel er bebygget. Gøglerstatuen, skabt af Alice Buckhave, var gøglernes tak til sognepræst Anders Bork Hansen for initiativet til gøglergudstjenester, som blev indledningen til Kloster Mærken i august måned. Markedspladsen anvendes nu som før til de årligt tilbagevendende markeder, hvoraf Bartholomeusmarkedet i august var og er det største. I dag er en del af det flyttet til Slotsengen.

Nordens
største

Kong Frederik IX’s Klokkespil blev opstillet 1973 i anledning af 800-års jubilæet for munkenes ankomst til Løgumkloster. Det er 25m højt, har 49 klokker og er dermed et af de største i Norden.
Alle klokker bærer kongens monogram og de 9 største en inskription, hvoraf de første 2 er forfattet af Dronning Margrethe II. Løgumkloster er et af de 4 steder i verden, hvor man kan uddanne sig til klokkenist.

Royal
skov og leg

Åved Plantage – (Sparekasseskoven) ligger vest for byen. Beplantningen blev igangsat og bekostet af Sparekassen omkring år 1900 dels for at begrænse sandflugten, dels som et beskæftigelsesprojekt.
Midt i skoven ligger Dronningedalen, der har sit navn, fordi Margrethe Sambiria (Sprænghest – Christoffer I’s dronning og formynder for sønnen Erik Klipping) ifølge et sagn skulle have slået lejr der med sin hær i 1261. En vandrerute følger det sydlige skovbryn, og herfra er der udsigt til den flotte Brede Ådal.

Vongs
hvilested

Vongshøj – Vestsønderjyllands højeste punkt med udsigtstårn. Herfra er der vid udsigt over det flade land mod vest til Vadehavsøerne, mod nord til Ribe, mod syd til Løgumkloster samt Draved og mod øst til højdedragene ved Aabenraa. Vongshøj er et punkt på en af Kløverstierne, og man kan med udgangspunkt i rastepladsen ved rute 25 gå ad de afmærkede vandrestier gennem Tornskov til højen.

Maleren
mindes

Maleren Johan Thomas Lundbye er begravet på kirkegården i Bedsted. Han omkom ved en vådeskudsulykke i starten af Treårskrigen 1848. Hans mor ville i 1863 besøge hans grav, men døde undervejs. Hun blev begravet ved siden af sønnen. Deres gravminder er stadig på kirkegården, og en mindesøjle blev rejst i 2018. Ved Haderslevvej er der et mindesmærke for maleren skabt i 1923 af Einar Utzon-Frank.

Landsby-
kirken

Højst Kirke er en teglstenskirke bygget i 1200-tallet med apsis, kor og skib. Tårnet er kommet til senere og våbenhuset er fra midt i 1700-tallet. Den ligger i landsbyen Øster Højst, der var hovedbyen i sognet. Umiddelbart vest for kirken ligger den fredede præstegård, der i dag anvendes som menighedshus.
Ved forsamlingshuset i den sydøstlige del af landsbyen er der indrettet en lille mindelund, hvor der er opstillet 3 mindesten.

Urskov
fra istiden

Draved Skov og Kongens Mose – Skoven er tilnærmelsesvis en rest af urskov efter istiden. Her afslører forskere skovens udvikling via pollenanalyser. Mosen er en højmose dannet over en sø med stenalderbopladser omkring. Tørvegravning m.m. er ophørt, og både skoven og mosen er fredet. Fugletårnet giver mulighed for gode oplevelser tæt på den nærliggende sø. Bl.a. traner kan iagttages.

Linde
Alléen

Vestergade – Brostensbelagt lindeallé kun bebygget på den ene side. Husene er trukket tilbage, så en del af markedet kan foregå foran dem. Nr. 9-13 er to hvide bygninger opført i begyndelsen af 1900-tallet, nr. 9 som Kaiserliches Postamt og nr. 13 som herskabsvilla. Nu huser de Løgumkloster Kirkemusikskole. Nr. 19, 21 og 23 er fine eksempler på slesvigske huse. Mindetavler for ”Stinne mæ æ Bibel” på nr. 21 og for Den sidste Slesviger på nr. 31.

Ældste
landsby

Ellum er en af de ældste bebyggelser i området. Herom vidner, at i den middelalderlige opdeling i sysler findes et Ellum Syssel. Landsbyen er hovedby i Løgumkloster Landsogn og havde tidligere både købmand, mejeri, smed, frysehus, skole og forsamlingshus. Af disse er kun forsamlingshuset i dag i brug som sådan. Sprøjtehuset, Ellum Bygade 11A, tjener bl.a. som husly for cyklister og gående.

Krigens
kirkegård

Krigsfangegravene – Under Første Verdenskrig, da Sønderjylland var en del af det tyske kejserrige, blev der oprettet en krigsfangelejr syd for byen. Den blev taget i brug i begyndelsen af 1915, og der var plads til ca. 2000 fanger i den – hovedsageligt russere, franskmænd og belgiere. De arbejdede ved hede- og moseopdyrkning og ved landbruget samt ved å-udretning og digebyggeri. Tidligt efter starten blev lejren ramt af en tyfusepidemi, og fra 10. marts til den 11. september i 1915 døde der 71 fanger i lejren.

…og
meget mere

Løgumkloster og omegn rummer alt fra gamle fortællinger, spændende kunst og bemærkelsesværdig arkitektur. Naturen er helt unik og giver mulighed for flotte vandreture. Klosterhallen og Klosterbadet er ligeledes et besøg værd samt shopping i byens butikker. Vi ses. 

r

Åbningstider

Mandag:    10.00-17.30
Tirsdag:      10.00-17.30
Onsdag:     10.00-17.30
Torsdag:    10.00-17.30
Fredag:      10.00-17.30
Lørdag       10.00-12.00

Byens Butikker

Event kalender

Kultur og turister 3
Copyright © 2020 // Løgumkloster.dk // Storegade 17 1. sal // Tlf.: Support: : +45 20 41 56 04

Design byKultur og turister 4

Menu
Løgumkloster
Løgumkloster