Løgumkloster Lokalråd

Vi arbejder for Løgumkloster.

Lokalrådet blev etableret i marts 2019, da Løgumkloster Borgerforening valgte en strategiændring. Det blev besluttet, at Lokalrådets bestyrelse skal fremme samarbejdet på tværs af foreninger, institutioner og borgere til gavn for Løgumkloster. Foruden fire borgervalgte medlemmer består bestyrelsen af repræsentanter fra Løgumkloster Handel- og Håndværkerforening, Klostermærken, De Kulturelle Institutioner, De Frie Skoler og De Aktive Foreninger.   

Bliv medlem

Send besked

Kontakt os gerne

Har du spørgsmål eller går du rundt med en god idé?

Vi kan altid kontaktes enten via siden her eller vores Facebook side.
Løgumkloster | Facebook

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Dagsorden og referat – Generalforsamling 2024

Regnskab

Vedtægter 

Bestyrelsens beretning 2024

Lokalrådets formål:

Skabe glæde ved at bo i området
Værne om Løgumklosters historie og særpræg
Understøtte Løgumklosters interesser
Være fælles talerør, høringspart og bindeled for Løgumkloster til Tønder Kommune

Lokalrådet 1
Mølledammen tager form

Mølledammen tager form

Mange frivillige har i de sidste weekender lagt timer og udstyr i Mølledamsprojektet. Vi sender jer alle en stor tak, da vi ikke vil kunne gennemføre projektet uden denne støtte.   Alle myndighedsansøgninger til Mølledammen er nu godkendt, dog skal der ses på et...

læs mere
Møllekroen – Hvad sker der egentlig?

Møllekroen – Hvad sker der egentlig?

Nu er det næsten tre år siden, at Møllekroen brændte. Løgumkloster lokalråd har fået bevilget et beløb af kommunen til at få undersøgt, om bygningen kan genopbygges på det nuværende fundament, eller om det er bedre at rive den ned. Vi ligger nu i forhandling med...

læs mere
Lokalrådets Generalforsamling 2020

Lokalrådets Generalforsamling 2020

Løgumkloster Borgerforening afholder generalforsamling onsdag den 28. oktober kl. 19 i Klosterhallen. Generalforsamlingen blev udskudt på grund af Corona situationen i foråret. Men nu skal det være. På generalforsamlingen har bestyrelsen stillet forslag til ændring af...

læs mere
Genplantning af krokus i Løgumkloster

Genplantning af krokus i Løgumkloster

I Løgumkloster har vi altid haft mange krokus. Nu trænger de til en opfriskning. Derfor har vi i forbindelse med Spark Dæk arrangementet indsamlet krokusløg, der bliver plantet omkring klokketårnet. Genplantningen af krokus på Markedspladsen udskydes dog til 2021. Det...

læs mere
Fredseg Plads

Fredseg Plads

For omkring en måned siden (15. september) afholdte Lokalrådet i samarbejde med Landdistriktsudvalget og BID et event på Fredseg Pladsen. Vi spurgte ”Hvad kunne du tænke dig, der skulle være på pladsen?”. Opbakningen var stor og der blev skrevet, tegnet og fortalt....

læs mere
Udvikling i Projekt Mølledammen.

Udvikling i Projekt Mølledammen.

Vi arbejder for Mølledammen. I den sidste tid har der været en del omtale af Mølledammens forfald og ønske om oprensning samt forskønnelse af området. Vi kan nu fortælle første spæde skridt er taget. I efteråret sørger Tønder Kommune for alt grønt slås ned og...

læs mere
Søg Lokalrådets Borgerpulje

Søg Lokalrådets Borgerpulje

Gennem Byfornyelsen i Løgumkloster er der afsat et beløb til aktiviteter i byen. Går du rundt med en god ide, der skaber liv i Løgumkloster? Så send en ansøgning til Lokalrådet på leh@dsh.dk. Formålet er at hjælpe frivillige med tiltag, der samler borgerne og gør...

læs mere
Vi ønsker os en cykelsti

Vi ønsker os en cykelsti

Vi har ansøgt kommunen om etablering af en cykelsti fra Løgumkloster til Tønder via Dravedvej gennem Draved Skov. Det er et stort ønske fra Lokalrådet at øge sikkerheden på Dravedvej, sammenbinde centerbyer og fremme cykelturismen. I øjeblikket vurderer vi, at vilkår...

læs mere

Bliv medlem af Lokalrådet

– Tilmeld dig via formularen, et medlemskab koster 50 kr. om året pr. person.

Tilmeld:

7 + 2 =

Lokalrådets vedtægter:

Vedtægter 2021

Løgumkloster Lokalråd:

  • Leif Hansen – Borgervalgt (Formand) – Mail: formand@loegumkloster.dk
  • Linda Scholz- Borgervalgt (Næstformand)
  • Henning Christiansen – Klostermærken (Kasser/Sekretær)
  • Britta Larsen – Handel- og Håndværk
  • Hans Chr. Hein – Kulturelle Institutioner
  • Jørn Nørgaard – De Frie Skoler
  • Finn Eskildsen – De Aktive Foreninger
  • Søren Andersen – Borgervalgt
  • Nadja Iversen – Borgervalgt
Lokalrådet 2
Lokalrådet 3

Løgumkloster webportal
– Et samarbejde imellem Handels- og Håndværkerforeningen og Lokalrådet.

Lokalrådet 4

Løgumkloster i den digitale tidsalder

Copyright © 2020 // Løgumkloster.dk // Storegade 17 1. sal // Tlf.: Support: : +45 20 41 56 04

Design byLokalrådet 5

Menu
Løgumkloster
Løgumkloster