Løgumkloster Mølledam – Hvad sker der i kulissen?

af | okt 6, 2021

Der arbejdes aktivt på oprensning af Løgumkloster Mølledam.

Mølledammen er igen i år er kommet på kommunens budget med 500.000 kr. til restaurering og oprensning. Det betyder at Tønder kommune til dato har støttet med en hel million.

 

Men hvornår sker der så noget???

Processen har nu været i gang siden 2019, hvor udvalget bestående af Jan Henriksen, Thomas Lange, Ernst Sørensen og Linda Scholz, mødtes første gang. Hvor svært kunne det være at få renset sådan en sø? Svaret er SVÆRT!
Der skal laves et hav af undersøgelser, projektbeskrivelser, vedligeholdsbeskrivelser, ansøgninger om dispensationer, byggetilladelser og vi kan blive ved. Så da vi her i 2021 fik de første 500.000 af Tønder Kommune hyrede vi en professionel rådgiver fra EnviDan til at hjælpe os og nu tager det fart. Hen over sommeren har vi fået bekræftet at de ideer vi gik med rent faktisk holder vand. Vi har præsenteret vores første grove skitse af projektet for Dansk Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Lystfiskerforeningen og Handicaprådet og de har alle sagt at projektet tager de hensyn til naturen og mennesker, som er krævet.
Nu skal den endelige skitse, projektbeskrivelse og budget udfærdiges og sendes i høring med dertilhørende klagefrister osv. Der skal søges yderligere fonde til dækning af omkostningerne. Vi forventer budgettet løber op i omkring 4 millioner kroner før vi er færdige. Fonde ser ofte på, om der er kommunal opbakning til et projekt, hvilket vi kan bekræfte der er.
Borgerdeltagelse er en anden vigtig faktor i fondsansøgninger, så ønsker du eller din virksomhed at støtte projektet med arbejdstimer, materialer eller penge, vil vi gerne høre fra dig.

 

Ja men, hvornår begynder arbejdet????

Grundet naturlovgivning må der ikke arbejdes i og omkring Mølledammen i perioden 1. marts til 1. september bl.a. grundet ynglesæson. Men hvis alt glider som vi håber, er vores plan at oprensning starter i september 2022.
Vi ved der har været mange borgerønsker om, hvordan Mølledammen skal bruges og udformes, og vi har taget så mange hensyn vi kan under den lovgivning vi er underlagt. Vi tager stort hensyn til at Mølledammen skal forblive et flot naturområde, med et rigt dyre og planteliv. Derfor hører en udførlig vedligeholdelsesplan med i projektet, så vi i fremtiden forhåbentlig ikke ender i samme situation som nu. Alle skal have adgang til søen om du kommer på ben eller hjul, handicapvenlighed er et stort krav. Menneskelige brugsgenstande skal passe naturligt ind i miljøet, så ingen kraftige farver eller kæmpe gadelygter. I stedet arbejdes der med naturlige materialer og tilpasset belysningen.
Så det ser måske ikke ud af meget omkring Mølledammen endnu, men vi kan love jer der bliver arbejdet hårdt i kulissen og at de penge vi får, bliver ”hældt” i Mølledammen på den helt rigtige måde – Vores ønske, håb og drøm er at kunne præsentere et færdigt projekt til byens 850-års jubilæum i 2023.

Løgumkloster Lokalråd og Mølledams Udvalget siger stort TAK til vores lokale politikere, der uden tvivl har haft en kæmpe finger med i spillet når det gælder kommunens tilskud til Mølledammen og også tak til Tønder Kommune for den store hjælp og økonomiske bistand vi har fået.

Menu
Løgumkloster
Løgumkloster