Mølledammen tager form

af | mar 29, 2023

Mange frivillige har i de sidste weekender lagt timer og udstyr i Mølledamsprojektet. Vi sender jer alle en stor tak, da vi ikke vil kunne gennemføre projektet uden denne støtte.

 

Alle myndighedsansøgninger til Mølledammen er nu godkendt, dog skal der ses på et par justeringer idet oprensningen er rykket til efteråret. Vi håber at det kan klares med tillæg til bevillingerne.

 

De sidste 3 år har gået med at få afklaret alle de regler og love vi skal overholde og der er rigtig mange forbehold vi skal være opmærksom på. Så når vi nu går i gang med det praktiske arbejde, er det clearet med alle afdelingerne i forvaltningen i Tønder, herunder vandmiljø, natur og teknik. Yderligere har vi været i dialog med forskellige interesseforeninger, hvor vi har præsenteret projektet og de tiltag vi ønsker at udføre. Under oprensningen vil der tre steder være afmærket arealer, som ikke påvirkes, så vegetationen bibeholdes. I alt strækker disse arealer sig over ca. 70 længdemeter tilsammen + varieret fastlagt bredde ud i søen.

 

Status er derfor i store træk i øjeblikket:

Liebeslund: Lunden var overgroet af piletræer og flere træer led under manglende lys. Græsset i lunden var stort set gået ud. Bevoksningen er blevet kraftigt beskåret, så lunden bliver sund igen. Adgangen til klatretræer og bærbuske i forlængelse af lunden er ligeledes forbedret. Vi har ladet nogle grene/stammer ligge mellem denne lille gruppe af træer og buske, til naturlig nedbrydning. Vi forhørte os om vi måtte lægge nogle bunker i det beskyttede område, men det var ikke tilladt. Det betyder at vi har en del træ i overskud, som vil blive til træflis.

BHJ-Fonden har støttet projektet med 50.000 kr. til to shelters i lunden. De placeres så man kan vågne med udsigt til søen. Planen er også at der kommer et par bænkesæt derind igen.

 

Parkeringsplads/stier: Vi er meget tæt på at kunne gå i gang med denne del. Vi har nogle lovpligtige prøver til analyse, som vi skal have svar på inden. Oprindeligt ville vi først have lavet parkeringsplads/stier efter oprensningen, men da oprensningen er forsinket, ændrede vi rækkefølgen. Maskiner som bruges til oprensning skal alligevel ikke over parkeringspladsen, når de skal have adgang til søen. Økonomien dækkes blandt andet af Sparekassefonden.

 

Søens oprensning: Vi havde et udbud ude i efteråret. På det tidspunkt havde vi endnu ikke alle tilladelserne og vi havde samtidig en deadline til 1. april, hvor alt arbejde i søen skulle ophøre. Disse problematikker afspejlede de indkommende tilbud, som lå en hel del over vores budget. Det resulterede i at vi efter en dialog med kommune og rådgivere valgte at rykke oprensningen til efteråret. Yderligere er nogle punkter taget ud af udbuddet. De faktorer skulle gerne nedbringe prisen til det budgetsatte rådighedsbeløb. Udgiften dækkes af Tønder Kommune.

 

Platforme og broer: Vi er ved at se på tilbud og tegninger af platforme. Planen er at udløbet åbnes helt med en bro over. Disse dele kan først laves efter oprensningen er færdig. Der er sendt fondsansøgninger til denne del og er pt. allerede støttet af Friluftsrådet.

 

Belysning: Der arbejdes med punktbelysning langs stien på østsiden. Der tages højde for lysstyrken og antallet af pullerter ikke generer dyrelivet. Udgifterne dækkes af Norlys Vækstpulje.

 

Måske virker det hårdhændet, når der arbejdes lige nu. Over tid vil naturen genskabe sig selv, blot sundere. Vi har fjernet så godt som alle piletræer, da de har kraftig vækst og overtager naturen, hvis de ikke holdes nede. Piletræer er hårdføre og skal nok skyde igen på sigt, hvorefter vi kan vurdere hvad der skal beholdes. Piletræet på øen var vokset så vildt, og det havde lavet så mange nye rødder og skud, at hele øen var ved at blive ødelagt. Ved at skære det ned, giver det plads til en meget bedre siv- og anden plantebevoksning.

 

Nogle vil måske tænke at det kunne være smart med redekasser og lignende. Vi har allerede forhørt os om dette, men det er ikke muligt. Dertil kommer at for mange fugle er ødelæggende for søens vegetation.

 

Ud over de nævnte store elementer i projektet, er der mange småting og udgifter vi løbende skal dække.

 

På nuværende tidspunkt har vi indsamlet 3.300.000 kr. ud af et budget på 4.720.000 kr. Vi har stadig nogle fondsansøgninger i behandling som vi får svar på i løbet af sommeren. I den næste tid vil vi forhøre os om virksomheder i området, vil bidrage til projektets færdiggørelse. Yderligere arbejder Lokalrådet på oprettelse af MobilePay, så de borgere, som har lyst til at give et bidrag også har muligheden.

Til de virksomheder, der allerede nu ved de vil give et bidrag, kan Linda Scholz kontaktes på LS@weso.dk for uddybende information.

 

Vi i Mølledamsudvalget er taknemmelige for den positive opbakning vi får. Det hjælper på de tidspunkter, hvor projektet har virket nærmest umuligt. Vi har arbejdet med projektet siden 2019 men mange op- og nedture. Så når frivillige kommer forbi mens der arbejdes og spørger om de skal give en hånd med, eller vi møder folk i byen, der giver et skulderklap og roser projektet, varmer det utrolig meget. Mange mange tak til jer alle for jeres interesse og støtte.

 

Mølledammen tager form 1 Mølledammen tager form 3 Mølledammen tager form 5 Mølledammen tager form 7 Mølledammen tager form 9 Mølledammen tager form 11 Mølledammen tager form 13 Mølledammen tager form 15Mølledammen tager form 17 Mølledammen tager form 19 Mølledammen tager form 21 Mølledammen tager form 23 Mølledammen tager form 25 Mølledammen tager form 27

Mølledammen tager form 29 Mølledammen tager form 31 Mølledammen tager form 33 Mølledammen tager form 35 Mølledammen tager form 37 Mølledammen tager form 39 Mølledammen tager form 41 Mølledammen tager form 43 Mølledammen tager form 45

Menu
Løgumkloster
Løgumkloster