Søg Lokalrådets Borgerpulje

af | jul 21, 2020

Gennem Byfornyelsen i Løgumkloster er der afsat et beløb til aktiviteter i byen. Går du rundt med en god ide, der skaber liv i Løgumkloster? Så send en ansøgning til Lokalrådet på leh@dsh.dk.
Formålet er at hjælpe frivillige med tiltag, der samler borgerne og gør Løgumkloster til et attraktivt sted at være. Ansøgningsfristen er SENEST 21. august 2020

Kriterier for ansøgning om støttemidler hos Løgumkloster Lokalråd.
Foreninger eller frivillige organisationer i Løgumkloster Lokalråds virkeområde kan ansøge. Kommercielle virksomheder kan som udgangspunkt ikke søge støtte.

Typer af projekter eller aktiviteter (herefter benævnt som projekt), der kan søges støtte til:

• Projekter, der fremmer synligheden af Løgumkloster.
• Projekter, der fremmer bosætningen i Løgumkloster.
• Nye tiltag, der støtter børn og unge i Løgumkloster.
• Projekter, der fremmer turismen i Løgumkloster.
• Projekter, der støtter bevægelse i hverdagen.

Krav til ansøgning
Ansøgningen indsendes til Løgumkloster Lokalråd ved Leif Hansen leh@dsh.dk
Ansøgningen skal indeholde:

Kort beskrivelse af projekt idé.
– Projektets formål.
– Projektets lokation.
– Projektets udformning.
Budget i kr.
Beskrivelse af egen indsats.
Tidshorisont for projektet.

Løgumkloster Lokalråd prioriterer, at projekter har en varig og blivende karakter.

Alle projekter, der bliver tilkendt midler fra Løgumkloster Lokalråd, skal oplyse om projektet på Facebooksiden ”Løgumkloster” og andre relevante medier/steder.

Der skal aflægges regnskab for projektet. – Der udleveres en særlig regnskabsvejledning, der skal følges. Ikke brugte midler skal returneres til Løgumkloster Lokalråd!

Løgumkloster Lokalråd har den fulde ret til at afgøre, hvilke samt hvor mange projekter/aktiviteter, man ønsker at tildele midler.

Lokalrådet offentliggør procedure for ansøgning, herunder evt. valgte deadlines samt løbende status for forbrugte midler.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Hilsen Løgumkloster Lokalråd

Menu
Løgumkloster
Løgumkloster