Udvikling i Projekt Mølledammen.

af | aug 31, 2020

Vi arbejder for Mølledammen.

I den sidste tid har der været en del omtale af Mølledammens forfald og ønske om oprensning samt forskønnelse af området. Vi kan nu fortælle første spæde skridt er taget.

I efteråret sørger Tønder Kommune for alt grønt slås ned og piletræer langs søen fældes. Det giver os et større overblik over områdets tilstand.

Herefter venter en lang periode (måske hele 2021) med yderligere undersøgelser af sø, natur og vandmiljø. Dertil skal vi have udfærdiget et projektoplæg i samarbejde med naturforeninger og andre interesseorganisationer fx Handicaprådet. Det skyldes vi skal søge om ophævelse af den §3 naturfredning, der i øjeblikket er på Mølledammen (Det er statslig besluttet at frede størstedelen af Danmarks vandmiljø).

I samme periode skal vi også søge økonomiske midler til projektet. Mange har udtalt at Kommunen bør dække alle udgifter, da det er deres grund. Dette er et krav vi ikke vil stille, da vi mener, vi ikke kan kræve forandringer på andres ejendom for deres egen regning. Vi søger i stedet om at få en andel af beløbet dækket ved Kommunen, fordi mange fonde kun vil lægge penge i et projekt, hvis der er kommunal medfinansiering.

Præcis hvordan resultatet bliver, kan vi i øjeblikket ikke sige, fordi mange parter skal godkende det. Vi ønsker dog at specielt området ved hovedvejen, bliver gjort mere brugbart og pænt samt belysning af stien langs søens østlige side.

Hvis alt går godt, håber vi at starte med det egentlige arbejde i og omkring søen i 2022. Til den tid håber vi også mange vil melde sig som frivillige og give en hånd med.

Selv om der ikke ses forbedringer omkring Mølledammen i øjeblikket, kan vi forsikre der sker meget i kulissen.

Her er artikler og læserbreve samlet:
Store planer for Løgumklosters mølledam – JydskeVestkysten
Bürger bringen Projekt für Lügumklosters Mühlenteich voran – Der Nordschleswiger
Mølledammen er mere – Læserbrev
Hvad sker der med ‘Æ Mølledam’ i Løgumkloster? – Læserbrev
Tønder Kommune og Mølledammen – Læserbrev
„Hvad vil Tønder kommune med Mølledammen?“ – Læserbrev

Menu
Løgumkloster
Løgumkloster