Lad os gøre arbejdet...

Revision, bogføring, regnskab og finansiering
Send besked+45 74 33 40 40

Hvad tilbyder vi

DSH-revision tilbyder mange regnskabrelaterede tjenester til mindre og mellemstore virksomheder – både personligt ejede, anparts- og aktieselskaber.

Vi lægger vægt på, at vi med hver enkelt kunde har en tæt, personlig og fortrolig kontakt, hvor tavshedspligten tages alvorligt. Det er vigtigt for os, at vore ydelser er kendetegnet ved høj kvalitet. Kort sagt – vi leverer det aftalte til den aftalte tid.

DSH-Revision ApS er endvidere underlagt FSR´s kvalitetstyring.

Revision er en tillidssag – ikke kun imellem kunde og revisor, men i høj grad også i forhold til dine eksterne forretningsforbindelser, som skal kunne stole på os som kvalificerede og kompetente revisorer.

En revision og revisionspåtegning fra DSH-revision borger for kvalitet og tillid.

DSH Revision ApS 2

DSH Revision

Storegade 17
6240 Løgumkloster

 

Kontakt person

Leif hansen
Indehaver
Aut. Revisor

 

Åbningstider:

Mandag08.00–16.00
Tirsdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–13.00

 

DSH Revision ApS 3

Revision

En revision og revisionspåtegning fra DSH-revision borger for kvalitet.

Omfanget af vort revisionsarbejde bestemmes af begrebet god revisionsskik. “God Revisionsskik” er et dynamisk begreb, som fastlægges løbende i form af lovgivning, vejledninger og praksis.

DSH Revision ApS 4

Bogføring

En omhyggelig og præcis bogføring er nøglen til et godt overblik over økonomien i din virksomhed.

DSH-Revision ApS tilbyder at stå for arbejdet med bogføring, momsopgørelser og regnskaber. Hvor stor en del af arbejdet vi skal udføre, er helt op til dig selv.

DSH Revision ApS 5

Budgetter

Budgetter er basis for al styring af din økonomi. Vi hjælper dig med at lægge budgetterne.

Vi tilbyder at lave:
– Investering- og finansieringbudget
– Likviditetbudget
– Resultatbudget
– Budgetprognose for de kommende fem år
– Budgetkontrol, der følger op på eventuelle  afvigelser.

DSH Revision ApS 6

Rådgivning

Man kan ikke vide alt. Det gør vi heller ikke, men vi kan rådgive dig på en række områder indenfor administration, regnskab og lovgivning.

Vi rådgiver gerne, hvis du står over for at skulle starte ny virksomhed, foretage generationsskifte, gennemføre strategiændring i din virksomhed eller generelt have styr på social- og arbejdsmarkedslovgivning.

 

DSH Revision ApS 7

Finansiering

Vi kan hjælpe dig med at finde de bedste finansieringskilder til netop din virksomhed og dens projekter.

DSH-Revision ApS kan hjælpe dig med at lave en finansiel strategi, som matcher virksomhedens profil. Vi kan hjælpe dig med at sikre den nødvendige likviditet, overvåge sammensætningen af dine lån, samt rådgive om forskellige lånetyper.

DSH Revision ApS 8

Regnskab

Regnskaber og rapporter af forskellig karakter er information til dig selv og omverdenen om din virksomheds samlede økonomi.

Regnskaber er forskellige afhængigt af, hvem du står til regnskab for. Driftsregnskab, skatteregnskab, investeringsregnskab eller projektregnskab.

    Menu
    Løgumkloster
    Løgumkloster